Đăng ký ngay Nếu bạn chưa tạo tài khoản !

Hotline : 0981.969.247

Bảng sự kiện - Vào Game ấn F5

Sự kiện SubServer Thời Gian Phần Thưởng Ghi Chú
Hỗn Nguyên Lâu 5 01:00 - 05:00 - 09:00
13:00 - 17:00
Các loại ngọc
Đồ thần
Vào Server ấn F5 để xem giờ
6,8 01:00 - 05:00 - 09:00
13:00 - 17:00 -
21:00
Quảng Trường Quỷ VIP 2-5 00:00 - 08:00 - 12:00
16:00 - 18:00
Sub 2: Tiêu diệt 800 quái nhận B S C L
Sub 5: Tiêu diệt 600 quái nhận B S C L
 
6,8 2 tiếng 1 lần Tiêu diệt 600 quái nhận B S C L
Lâu Đài Máu VIP 2-5 08:30 - 12:30 - 14:30
16:30 - 18:30
Sub 2: Tiêu diệt 800 quái nhận B S C L
Sub 5: Tiêu diệt 600 quái nhận B S C L
 
6,8 2 tiếng 1 lần Tiêu diệt 600 quái nhận B S C L
Sự Kiện Thỏ Ngọc 5 11:15 - 15:15 Zen, B S C L Davias 2 
6,8 11:15 - 15:15 - 23:15
Sự Kiện Mùa Hè 5 09:15 - 13:15 Zen, Item Exc, B S C L Lorencia 205 225 
6,8 09:15 - 13:15
17:15 - 21:15
Loạn Chiến PK 6,8 /dangkypk
20:00
Các loại ngọc, WCoin, Box Lệnh : /dangkypk
Medusa 6,8 Swamp of Calmness
21:45
Box Medusa  
Selupan Raklion 5 12:45 - 22:45 Mở sau 10 ngày
Box Selupan, PCPoint
 
Boss Vàng - Kim Long 5 07:30 - 11:30 - 15:30 Box Kundun, PCPoint  
6,8 07:30 - 11:30
15:30 - 19:30
Kundun
Santa
6,8 Sau giờ bảo trì (06:00)
Hồi sinh sau 12h
01:45 - 08:45
12h:45 - 21:45
Item cấp cao
Đồ thần, Các loại Box
 
Đập Trứng Hứng Ngọc 6,8 12h45 - 19h45 WCoin, B S C L
Ngọc Sáng Tạo, Đá Nguyên Thủy, Đá Hộ Mệnh, ...
Hướng dẫn
Siêu Boss 6,8 20:10 - 20:30 Box Medusa, Box Selupan, Box Vũ Khí,
Box Hoàng Kim, ...
Hướng dẫn
Lâu Đài Hắc Ám 6,8 12h35 - 20h35 WCoin, B S C L
Ngọc Sáng Tạo, Đá Nguyên Thủy, Đá Hộ Mệnh, Box Quỷ Vương ...
Hướng dẫn
Red Dragon 6,8 08:05 - 12:05
16:05 - 20:05
Wcoin, Item, Ngọc, Box  
Thủ Lĩnh Erohim ... 6,8 Devil VIP Wcoin, Item, Ngọc, Box  


TOP Server Bạch Hổ

STT Tên nhân vật Level Reset
1 KHD0 400 161
2 KHD2 400 161
3 KHD3 400 161
4 KHD4 400 161
5 BuomHong 400 161
6 BuomTham 400 161
7 KHD1 400 161
8 MeeMeez 400 161
9 EFTCHINH 400 161
10 DKchinh 400 161
STT Tên nhân vật PC Point
1 TeTuong 66634
2 Gosu 28214
3 0000000002 21682
4 assasin 13668
5 000000 12306
6 Oman 10842
7 KHD0 9966
8 EFTCHINH 4088
9 MeeMeez 3952
10 BuomTham 3290


TOP Server Thanh Long

STT Tên nhân vật Level Reset
1 Helen 400 453
2 Edgar 400 453
3 BoyBen 400 453
4 LaLamW 400 453
5 JoeBiden 400 453
6 KeSiTinh 400 453
7 NgocTrinh 400 453
8 PhaiLamsao 400 453
9 mrtyyyy 400 453
10 SieuNdo 400 453
STT Tên nhân vật PC Point
1 eflCHINHdk 52580
2 KachiuSaa 31802
3 Helen 29600
4 TuanRuby 20438
5 KHD4 20400
6 BuomDen 13776
7 TongThong 9010
8 TheUSA 8996
9 zTuLenhz 8990
10 DCKILE 8640


Hệ Thống Rơi Vật Phẩm

Hình ảnh Tên Box Vật phẩm nhận được Nguồn gốc
Box Vũ Khí Cấp Thấp Vũ khí hoàn hảo cấp 1 -> 5 Train quái, Loạn chiến PK
Box Khiên Các loại khiên hoàn hảo cấp 1 -> 7 Train quái, Loạn chiến PK
Box Rồng Đỏ Random cụm 10, 20, 30 Ngọc Ước Nguyện, Tâm Linh, Sinh Mệnh Đánh Boss Rồng Đỏ, Event
Box Quỷ Vương Trang bị hoàn hảo cấp 1 -> 6 Đánh Boss Quỷ Vương, Kundun
Box Medusa Trang bị hoàn hảo cấp 1 -> 6 Đánh Boss Medusa, Kundun
Box Selupan Trang bị hoàn hảo cấp 6, 7 Đánh Boss Selupan, Kundun
Box Thủ Lĩnh Erohim Trang bị hoàn hảo cấp 6, 7 Đánh Boss Erohim, Kundun
Box Vũ Khí Vũ khí hoàn hảo cấp 1 -> 7 Đánh Boss Selupan, Erohim, Kundun, Event
Box Trang Bị Cấp Cao Trang bị hoàn hảo 380 Train quái, Đánh Boss, Nâng cấp bằng MU Coin
Box Vũ Khí Cấp Cao Vũ khí hoàn hảo 380 Train quái, Đánh Boss, Nâng cấp bằng MU Coin
Box Hoàng Kim Item cực hiếm Đánh Boss Kundun, Event, cập nhật sau ...

Qùa nạp trong Tháng

II. Phần thưởng nạp tích lũy (26/06 - 31/07) :
STT Mốc Nạp tích lũy Phần thưởng trong game
1 500.000đ Nhận Wing 1 Luck hoặc Ngựa DL
2 1.000.000đ 5 Box Rồng Đỏ ( Random B, S, L 10~30)
3 2.000.000đ 1 Viên Ngọc Hoàng Gia, 5 Box Rồng Đỏ
4 3.000.000đ 1 Bộ Alpha/Omega, 5 Box Rồng Đỏ
5 5.000.000đ 1 Wing 2.5 luck + 1 Opt, 10 Box Rồng Đỏ
6 --- Cập nhật khi có người đạt mốc 5

Lịch Trình

Thời gian Mở tính năng Ghi chú
Sau 5 ngày Mở Cộng Hưởng lên 2 Opt
Mở Ngọc Hoàn Hảo lên 2 Opt
 
Sau 10 ngày Mở Event Chiến Trường PK
Mở Event Thủ Lĩnh Erohim
 
Sau 30 ngày Mở tính năng Pet
Mở Ngọc Hoàn Hảo lên 3 Opt
 
Sau 45 ngày Mở Cộng Hưởng lên 3 Opt
Mở Ngọc Hoàn Hảo lên 3 Opt
 
Sau 180 ngày Mở Ngọc Hoàn Hảo lên 6 Opt
Cập nhật sau ...