Đăng ký ngay Nếu bạn chưa tạo tài khoản !

Hotline : 0981.969.247

Bảng sự kiện - Vào Game ấn F5

Sự kiện SubServer Thời Gian Phần Thưởng Ghi Chú
Hỗn Nguyên Lâu 5 01:00 - 05:00 - 09:00
13:00 - 17:00
Các loại ngọc
Đồ thần
Vào Server ấn F5 để xem giờ
6,8 01:00 - 05:00 - 09:00
13:00 - 17:00 -
21:00
Quảng Trường Quỷ VIP 2-5 00:00 - 08:00 - 12:00
16:00 - 18:00
Sub 2: Tiêu diệt 800 quái nhận B S C L
Sub 5: Tiêu diệt 600 quái nhận B S C L
 
6,8 2 tiếng 1 lần Tiêu diệt 600 quái nhận B S C L
Lâu Đài Máu VIP 2-5 08:30 - 12:30 - 14:30
16:30 - 18:30
Sub 2: Tiêu diệt 800 quái nhận B S C L
Sub 5: Tiêu diệt 600 quái nhận B S C L
 
6,8 2 tiếng 1 lần Tiêu diệt 600 quái nhận B S C L
Sự Kiện Thỏ Ngọc 5 11:15 - 15:15 Zen, B S C L Davias 2 
6,8 11:15 - 15:15 - 23:15
Sự Kiện Mùa Hè 5 09:15 - 13:15 Zen, Item Exc, B S C L Lorencia 205 125 
6,8 09:15 - 13:15
17:15 - 21:15
Loạn Chiến PK 6,8 /dangkypk
20:20
Các loại ngọc, WCoin, Box Lệnh : /dangkypk
Medusa 6,8 Swamp of Calmness
21:45
Box Medusa  
Selupan Raklion 5 12:45 - 22:45 Mở sau 10 ngày
Box Selupan, PCPoint
 
Boss Vàng - Kim Long 5 07:30 - 11:30 - 15:30 Box Kundun, PCPoint  
6,8 07:30 - 11:30
15:30 - 19:30
Kundun
Santa
6,8 Sau giờ bảo trì (06:00)
Hồi sinh sau 12h
01:45 - 08:45
12h:45 - 21:45
Item cấp cao
Đồ thần, Các loại Box
 
Đập Trứng Hứng Ngọc 6,8 12h45 - 19h45 WCoin, B S C L
Ngọc Sáng Tạo, Đá Nguyên Thủy, Đá Hộ Mệnh, ...
Hướng dẫn
Siêu Boss 6,8 20:10 - 20:30 Box Medusa, Box Selupan, Box Vũ Khí,
Box Hoàng Kim, ...
Hướng dẫn
Lâu Đài Hắc Ám 6,8 12h35 - 20h35 WCoin, B S C L
Ngọc Sáng Tạo, Đá Nguyên Thủy, Đá Hộ Mệnh, Box Quỷ Vương ...
Hướng dẫn
Red Dragon 6,8 08:05 - 12:05
16:05 - 20:05
Wcoin, Item, Ngọc, Box  
Thủ Lĩnh Erohim ... 6,8 Devil VIP Wcoin, Item, Ngọc, Box  


TOP Server Chu Tước

STT Tên nhân vật Level Reset
1 NganHang 400 91
2 HaVy 400 91
3 35oOoCamDo 400 91
4 0neWinges 400 91
5 dragonmini 400 91
6 35NB09094 400 91
7 BlackGods 400 91
8 113ak 400 91
9 mapne 400 91
10 RongCon 400 91
STT Tên nhân vật PC Point
1 ThanLong 51290
2 Botuong 39400
3 HuyenVu 32120
4 HaVy 14490
5 BlackGods 12090
6 MaiThuy 10230
7 Zz75TNDzZ 5150
8 SuperMen 4800
9 dragonmini 3300
10 0neWinges 1550


TOP Server Bạch Hổ

STT Tên nhân vật Level Reset
1 assasin 245 437
2 zBachHo 224 437
3 POLICE 400 436
4 thienhanb 362 436
5 xdgdr 400 431
6 khang1 400 431
7 vhuthj 400 431
8 tiennu 400 431
9 fgdhgfh 400 431
10 hjfdhxf 400 431
STT Tên nhân vật PC Point
1 assasin 87486
2 QDNDVN 45846
3 MGchinh 42154
4 ThanLong 40830
5 TvToOoTom 32598
6 113ak 29774
7 Gosu 28964
8 ZRonTmZ 28006
9 HiYori 26978
10 zBachHo 17782


TOP Server Thanh Long

STT Tên nhân vật Level Reset
1 Helen 400 562
2 BoyBen 400 562
3 SanJi 400 562
4 TuanRuby 400 562
5 KeSiTinh 400 562
6 CHOPPER 400 562
7 OngMap 400 562
8 mrtyyyy 400 562
9 TyMwq 400 562
10 HiVFDk 400 562
STT Tên nhân vật PC Point
1 eflCHINHdk 52580
2 KachiuSaa 31802
3 Helen 29600
4 TuanRuby 20438
5 KHD4 20400
6 BuomDen 13776
7 TongThong 9010
8 TheUSA 8996
9 zTuLenhz 8990
10 DCKILE 8640


Hệ Thống Rơi Vật Phẩm

Hình ảnh Tên Box Vật phẩm nhận được Nguồn gốc
Box Vũ Khí Cấp Thấp Vũ khí hoàn hảo cấp 1 -> 5 Train quái, Loạn chiến PK
Box Khiên Các loại khiên hoàn hảo cấp 1 -> 7 Train quái, Loạn chiến PK
Box Rồng Đỏ Random cụm 10, 20, 30 Ngọc Ước Nguyện, Tâm Linh, Sinh Mệnh Đánh Boss Rồng Đỏ, Event
Box Quỷ Vương Trang bị hoàn hảo cấp 1 -> 6 Đánh Boss Quỷ Vương, Kundun
Box Medusa Trang bị hoàn hảo cấp 1 -> 6 Đánh Boss Medusa, Kundun
Box Selupan Trang bị hoàn hảo cấp 6, 7 Đánh Boss Selupan, Kundun
Box Thủ Lĩnh Erohim Trang bị hoàn hảo cấp 6, 7 Đánh Boss Erohim, Kundun
Box Vũ Khí Vũ khí hoàn hảo cấp 1 -> 7 Đánh Boss Selupan, Erohim, Kundun, Event
Box Trang Bị Cấp Cao Trang bị hoàn hảo 380 Train quái, Đánh Boss, Nâng cấp bằng MU Coin
Box Vũ Khí Cấp Cao Vũ khí hoàn hảo 380 Train quái, Đánh Boss, Nâng cấp bằng MU Coin
Box Hoàng Kim Item cực hiếm Đánh Boss Kundun, Event, cập nhật sau ...

Qùa nạp trong Tháng

II. Phần thưởng nạp tích lũy (26/06 - 31/07) :
STT Mốc Nạp tích lũy Phần thưởng trong game
1 500.000đ Nhận Wing 1 Luck hoặc Ngựa DL
2 1.000.000đ 5 Box Rồng Đỏ ( Random B, S, L 10~30)
3 2.000.000đ 1 Viên Ngọc Hoàng Gia, 5 Box Rồng Đỏ
4 3.000.000đ 1 Bộ Alpha/Omega, 5 Box Rồng Đỏ
5 5.000.000đ 1 Wing 2.5 luck + 1 Opt, 10 Box Rồng Đỏ
6 --- Cập nhật khi có người đạt mốc 5

Lịch Trình

Thời gian Mở tính năng Ghi chú
Sau 5 ngày Mở Cộng Hưởng lên 2 Opt
Mở Ngọc Hoàn Hảo lên 2 Opt
 
Sau 10 ngày Mở Event Chiến Trường PK
Mở Event Thủ Lĩnh Erohim
 
Sau 30 ngày Mở tính năng Pet
Mở Ngọc Hoàn Hảo lên 3 Opt
 
Sau 45 ngày Mở Cộng Hưởng lên 3 Opt
Mở Ngọc Hoàn Hảo lên 3 Opt
 
Sau 180 ngày Mở Ngọc Hoàn Hảo lên 6 Opt
Cập nhật sau ...