Đăng ký ngay Nếu bạn chưa tạo tài khoản !

Hotline : 0981.969.247

Bảng sự kiện - Vào Game ấn F5

Sự kiện SubServer Thời Gian Phần Thưởng Ghi Chú
Hỗn Nguyên Lâu 5 01:00 - 05:00 - 09:00
13:00 - 17:00
Các loại ngọc
Đồ thần
Vào Server ấn F5 để xem giờ
6,8 01:00 - 05:00 - 09:00
13:00 - 17:00 -
21:00
Quảng Trường Quỷ VIP 2-5 00:00 - 08:00 - 12:00
16:00 - 18:00
Sub 2: Tiêu diệt 500 quái nhận B S C L
Sub 5: Tiêu diệt 500 quái nhận B S C L
 
6,8 2 tiếng 1 lần Tiêu diệt 500 quái nhận B S C L
Lâu Đài Máu VIP 2-5 08:30 - 12:30 - 14:30
16:30 - 18:30
Sub 2: Tiêu diệt 500 quái nhận B S C L
Sub 5: Tiêu diệt 500 quái nhận B S C L
 
6,8 2 tiếng 1 lần Tiêu diệt 500 quái nhận B S C L
Sự Kiện Thỏ Ngọc 5 11:15 - 15:15 Zen, B S C L Davias 2 
6,8 11:15 - 15:15 - 23:15
Sự Kiện Mùa Hè 5 09:15 - 13:15 Zen, Item Exc, B S C L Lorencia 205 125 
6,8 09:15 - 13:15
17:15 - 21:15
Loạn Chiến PK 6,8 /dangkypk
20:20
Các loại ngọc, WCoin, Box Lệnh : /dangkypk
Medusa 6,8 Swamp of Calmness
21:45
Box Medusa  
Selupan Raklion 5 12:45 - 22:45 Mở sau 10 ngày
Box Selupan, PCPoint
 
Boss Vàng - Kim Long 5 07:30 - 11:30 - 15:30 Box Kundun, PCPoint  
6,8 07:30 - 11:30
15:30 - 19:30
Kundun
Santa
6,8 Sau giờ bảo trì (06:00)
Hồi sinh sau 12h
01:45 - 08:45
12h:45 - 21:45
Item cấp cao
Đồ thần, Các loại Box
 
Đập Trứng Hứng Ngọc 6,8 12h45 - 19h45 WCoin, B S C L
Ngọc Sáng Tạo, Đá Nguyên Thủy, Đá Hộ Mệnh, ...
Hướng dẫn
Siêu Boss 6,8 20:10 - 20:30 Box Medusa, Box Selupan, Box Vũ Khí,
Box Hoàng Kim, ...
Hướng dẫn
Lâu Đài Hắc Ám 6,8 12h35 - 20h35 WCoin, B S C L
Ngọc Sáng Tạo, Đá Nguyên Thủy, Đá Hộ Mệnh, Box Quỷ Vương ...
Hướng dẫn
Red Dragon 6,8 08:05 - 12:05
16:05 - 20:05
Wcoin, Item, Ngọc, Box  
Thủ Lĩnh Erohim ... 6,8 Devil VIP Wcoin, Item, Ngọc, Box  


TOP Server Huyền Vũ

STT Tên nhân vật Level Reset
1 ak35 400 160
2 mgak 400 160
3 vanhbaby 400 160
4 ThanhLong 400 160
5 ThanhLong1 400 160
6 ThanhLong7 400 160
7 zxzxz35 400 160
8 ElfCute 400 160
9 tiennu2 362 157
10 tiennu 361 157
STT Tên nhân vật PC Point
1 ThanhLong 35554
2 VaoBuDi 17772
3 HuyenVu 16200
4 tiennu2 10620
5 BuomTo 8102
6 vanhbaby 8098
7 botuong 6184
8 Elizabeth 1130
9 DieTrich 1054
10 2321245 850


TOP Server Chu Tước

STT Tên nhân vật Level Reset
1 kakalolo90 400 550
2 minchi 400 550
3 tienvip 396 549
4 ngulongkak 400 547
5 bongxik 400 547
6 dajquytu 400 547
7 khanhduy 400 547
8 ThoNgoc 400 547
9 ThuNgoc 400 547
10 CoTam 400 547
STT Tên nhân vật PC Point
1 LinhXinh 389358
2 Worker 120996
3 ThanLong 112454
4 CoTam 89060
5 HuyenVu 86242
6 HaVy 56110
7 DauGauXom 48450
8 MissBitch 45606
9 Zz75TNDzZ 44180
10 NheThoiAnh 43702


TOP Server Thanh Long

STT Tên nhân vật Level Reset
1 Helen 400 1005
2 DKLOO 400 1005
3 BoyBen 396 1005
4 KeSiTinh 368 1005
5 Thuyvi 344 1005
6 SimMon 372 1004
7 OngMap 400 1002
8 mrtyyyy 400 1002
9 AlexCu 400 1002
10 hoangphuc 400 1002
STT Tên nhân vật PC Point
1 Helen 81946
2 TheJAY 69866
3 Cleopatra 52580
4 Telegram 48220
5 KeSiTinh 34870
6 mrtyyyy 32790
7 JoeBiden 32452
8 Langtudk 32224
9 monusuke 28972
10 TuanRuby 22940


Hệ Thống Rơi Vật Phẩm

Hình ảnh Tên Box Vật phẩm nhận được Nguồn gốc
Box Vũ Khí Cấp Thấp Vũ khí hoàn hảo cấp 1 -> 5 Train quái, Loạn chiến PK
Box Khiên Các loại khiên hoàn hảo cấp 1 -> 7 Train quái, Loạn chiến PK
Box Rồng Đỏ Random cụm 10, 20, 30 Ngọc Ước Nguyện, Tâm Linh, Sinh Mệnh Đánh Boss Rồng Đỏ, Event
Box Quỷ Vương Trang bị hoàn hảo cấp 1 -> 6 Đánh Boss Quỷ Vương, Kundun
Box Medusa Trang bị hoàn hảo cấp 1 -> 6 Đánh Boss Medusa, Kundun
Box Selupan Trang bị hoàn hảo cấp 6, 7 Đánh Boss Selupan, Kundun
Box Thủ Lĩnh Erohim Trang bị hoàn hảo cấp 6, 7 Đánh Boss Erohim, Kundun
Box Vũ Khí Vũ khí hoàn hảo cấp 1 -> 7 Đánh Boss Selupan, Erohim, Kundun, Event
Box Trang Bị Cấp Cao Trang bị hoàn hảo 380 Train quái, Đánh Boss, Nâng cấp bằng MU Coin
Box Vũ Khí Cấp Cao Vũ khí hoàn hảo 380 Train quái, Đánh Boss, Nâng cấp bằng MU Coin
Box Hoàng Kim Item cực hiếm Đánh Boss Kundun, Event, cập nhật sau ...

Qùa nạp trong Tháng

STT Mốc Nạp tích lũy Phần thưởng trong game
1 200.000đ 2 Ngọc Hoàng Gia + 1 Wing 1 Luck
2 500.000đ 3 Ngọc Hoàng Gia + 1 Trứng Vàng
3 1.000.000đ 5 Ngọc Hoàng Gia + 1 Cặp Độc Cô Cầu Bại (7 Ngày) + 5 Ngọc Hoàn Hảo
4 2.000.000đ 10 Ngọc Hoàng Gia + 1 Set Thần Alpha/Omega + 5 Ngọc Hoàn Hảo
5 3.000.000đ 10 Ngọc Hoàng Gia + 1 Wing 2 Luck + 5 Ngọc Hoàn Hảo
6 4.000.000đ 10 Ngọc Hoàng Gia + 5 Box Ngọc Level + 5 Ngọc Hoàn Hảo
7 5.000.000đ 10 Ngọc Hoàng Gia + 1 Nhẫn Vô Danh + 5 Ngọc Hoàn Hảo
--- --- Cập nhật khi có người đạt mốc 7

Lịch Trình

Thời gian Mở tính năng Ghi chú
Sau 5 ngày Mở Cộng Hưởng lên 2 Opt
Mở Ngọc Hoàn Hảo lên 2 Opt
 
Sau 10 ngày Mở Event Chiến Trường PK
Mở Event Thủ Lĩnh Erohim
 
Sau 30 ngày Mở tính năng Pet
Mở Ngọc Hoàn Hảo lên 3 Opt
 
Sau 45 ngày Mở Cộng Hưởng lên 3 Opt
Mở Ngọc Hoàn Hảo lên 3 Opt
 
Sau 180 ngày Mở Ngọc Hoàn Hảo lên 6 Opt
Cập nhật sau ...