Danh sách Top 10 Open Cụm Huyền Vũ

Ngày đăng: 27/03/2024 | Chuyên mục: Thông Báo,Tin Tức


BQT xin thông báo danh sách Top 10 sự kiện “Đua TOP Reset Open” như sau :

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 HuyenVu 20/0 Hight Elf Huyền Vũ 14:45:30
2 Bantrinh 20/0 Blade Master Huyền Vũ 14:51:48
3 Cavechua 20/0 Grand Master Huyền Vũ 14:53:59
4 Caveno1 20/0 Hight Elf Huyền Vũ 14:54:35
5 DieTrich 20/0 Hight Elf Huyền Vũ 14:55:43
6 vanhbaby 20/0 Hight Elf Huyền Vũ 15:06:51
7 GiangHoXom 20/0 Hight Elf Huyền Vũ 15:07:17
8 BVCx 20/0 Hight Elf Huyền Vũ 15:12:03
9 asdsdxcxc 20/0 Hight Elf Huyền Vũ 15:17:13
10 zxcxxs 20/0 Hight Elf Huyền Vũ 15:19:27

Nếu thấy vấn đề gì vui long pm Fanpage : https://www.facebook.com/MUSaiGon/

Phần thưởng sẽ được trao vào tài khoản có nhân vật đoạt giải.

Xin chúc mừng các chiến binh có tên trong danh sách !