Điều khoản sử dụng

Ngày đăng: 15/06/2023 | Chuyên mục: Tin Tức


I. Điều Khoản

ZTech cung cấp cho mọi người trò chơi trực tuyến “MU Công Thành Chiến Quyền Năng Tối Cao” dựa trên sự đồng ý về các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong Bản Thỏa Thuận này. Khi tham gia trò chơi MU Công Thành Chiến Quyền Năng Tối Cao đồng nghĩa với việc người chơi đã chấp nhận toàn bộ điều khoản và điều kiện trong Bản Thỏa Thuận.
Các điều khoản thoả thuận sau đây và tất cả các văn bản có liên quan được trình bày hoàn toàn bằng tiếng Việt nhằm thể hiện rõ ràng mong muốn của phía Công Ty ZTech đối với người chơi.
Những đề mục trong bản thỏa thuận sử dụng dịch vụ chỉ mang tính qui ước và không có tính pháp lý, giao kèo hay ý nghĩa nào khác.

II. Hiệu Lực Bản Thỏa Thuận

1. Xác nhận
Khi bạn tham gia vào dịch vụ trực tuyến “MU Công Thành Chiến Quyền Năng Tối Cao” đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tất cả các điều khoản mà công ty ZTech đưa ra.
2. Hiệu lực
Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực khi bạn sử dụng dịch vụ và hiệu lực của nó sẽ kéo dài cho đến khi bạn hủy bỏ tư cách thành viên hoặc tài khoản của bạn đã hết thời hạn sử dụng. Bản Thoả Thuận này không thay thế bất cứ điều khoản nào khi bạn sử dụng dịch vụ của công ty thứ ba.
3. Sửa đổi:
ZTech có thể hủy bỏ hoặc sửa đổi bổ sung các điều khoản của Bản Thỏa Thuận này bất cứ lúc nào. Những thay đổi sẽ có hiệu lực khi được đăng tải trên trang chủ của “MU Công Thành Chiến Quyền Năng Tối Cao”. Bạn có thể xem nội dung của Bản Thỏa Thuận khi truy cập vào trang chủ MU Công Thành Chiến Quyền Năng Tối Cao.

III. Mô Tả Dịch Vụ

Công Ty Cổ phần Dịch vụ trực ZTech phân phối, lưu hành dịch vụ “MU Công Thành Chiến Quyền Năng Tối Cao”, một trò chơi trực tuyến nhập vai được phát triển bởi Storm Entertainment.
Để có thể sử dụng được dịch vụ của chúng tôi, bạn cần cài đặt chương trình mà chúng tôi cung cấp và đăng ký tài khoản tại trang chủ https://muctc.co (ZTech có quyền thay đổi đường dẫn liên kết của trang chủ bất cứ lúc nào).
Lưu ý: Bạn phải chịu toàn bộ chi phí sử dụng khi kết nối internet khi sử dụng dịch vụ MU Công Thành Chiến Quyền Năng Tối Cao.

IV. Sự Gián Đoạn Dịch Vụ

ZTech có quyền ngừng cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định để sữa chữa, bảo trì máy móc mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng không bảo đảm với người chơi rằng bạn sẽ kết nối vào dịch vụ của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn dịch vụ, trì hoãn hay không thể cung cấp dịch vụ bởi các lý do trên.

V. Sự Riêng Tư

Những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trong quá trình đăng ký sẽ được giữ bí mật và chỉ được sử dụng cho mục đích nội bộ như sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được từ bạn để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ không cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn cho một người thứ ba biết mà không được sự đồng ý của bạn.
Chúng tôi không bảo đảm cho bất cứ sự trao đổi thông tin bất hợp pháp nào hoặc truy cập trái phép vào tài khoản từ người thứ ba.
Bạn cho phép chúng tôi đưa thông tin cá nhân của bạn khi có yêu cầu từ phía cơ quan pháp luật, văn phòng chính phủ nếu chúng tôi thấy cần thiết cho mục đích điều tra và giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật.

MU Công Thành Chiến !