Cấp độ các SET đồ, vũ khí trong Mu CTC

Ngày đăng: 20/06/2023 | Chuyên mục: Cơ Bản,Hướng Dẫn,Tin Tức,Tính Năng


Để tiện theo dõi cũng như thông tin được rõ rang BQT xin giới thiệu hệ thống cấp độ Item trong Mu như sau :

Trang Bị

Chủng tộc Cấp độ Set Item Ghi chú
Phù Thủy Cấp 1 set Vải Thô
Cấp 2 set Xương
Cấp 3 set Nhân Sư
Cấp 4 set Ma Thuật
Cấp 5 set Ánh Trăng
Cấp 6 set Triệu Hồn
Cấp 7 set Ma Vương
Cấp 8 set Thần Ma (380 Level)
Chiến Binh Cấp 1 set Da, Đồng
Cấp 2 set Trâu Xanh
Cấp 3 set Thiên Kim, Thiết Phiến
Cấp 4 set Hoả Long
Cấp 5 set Hắc Long,  Hắc Điểu
Cấp 6 set Phượng Hoàng
Cấp 7 set Thần Long
Cấp 8 set Quyền Năng (380 Level)
Tiên Nữ Cấp 1 set Lụa, Trinh Nữ
Cấp 2 set Thiên Thanh
Cấp 3 set Ngọc Bích
Cấp 4 set Kim Ngân
Cấp 5 set Nữ Thần
Cấp 6 set Giai Nhân
Cấp 7 set Thánh Nữ
Cấp 8 set Thái Bình (380 Level)
Đấu Sĩ Cấp 1 2 3 Dùng chung với DK, DW
Cấp 4 set Phong Vũ
Cấp 5 set Lôi Phong
Cấp 6 set Hỏa Thần
Cấp 7 set Cuồng Phong
Cấp 8 set Hồng Long (380 Level)
Chúa Tể Cấp 1 2 Dùng chung
Cấp 3 set Thiết Ma
Cấp 4 set Huyền Thiết
Cấp 5 set Hắc Vương
Cấp 6 set Hoàng Kim
Cấp 7 set Chí Tôn
Cấp 8 set Thái Dương (380 Level)
Thuật
Cấp 1 2 3 Dùng chung
Cấp 3 set Thuật Sĩ
Cấp 4 set Thuật Sĩ
Cấp 5 set Hỏa Thiên
Cấp 6 set Ma Pháp
Cấp 7 set Phục Ma
Cấp 8 set Bão Điện(380 Level)
Quyền
Binh
Cấp 1 2 3 4 Dùng chung
Cấp 5 set Địa Long
Cấp 6 set Bạch Hổ
Cấp 7 set Quyền Lực
Cấp 8 set Bạch Long (380 Level)

 

Vũ Khí :

Chủng tộc Cấp độ Vũ khí Ghi chú
Phù Thủy Cấp 1 Gậy Xương, Gậy Tiên, Gậy Rắn
Cấp 2 Gậy Sét, Gậy Đầu Lâu
Cấp 3 Gậy Ma Thuật, Gậy Phục Sinh
Cấp 4 Gậy Lôi Phong, Gậy Hủy Diệt
Cấp 5 Gậy Triệu Hồn, Gậy Hỏa Long
Cấp 6 Gậy Kundun
Cấp 7 Gậy Thiên Sứ, Gậy Mãng Xà
Cấp 8 Gậy Thần Ma (380 Level)
Chiến Binh
Cấp 1 2
Cấp 3 Kiếm Điện, Hỏa Đao
Cấp 4 Kiếm Hủy Diêt, Rìu Hỏa Long, Kiếm Băng
Cấp 5 Thiên Tử kiếm
Cấp 6 Cuồng Phong Đao, Thiên Ma Kiếm
Cấp 7 Ỷ Thiên Đao, Vuốt Quỷ
Cấp 8 Đao Quyền Năng (380 Level)
Tiên Nữ Cấp 1 Cung Bạc, Nỏ Rắn
Cấp 2 Nỏ Thiên Thanh, Nỏ Kim Ngân
Cấp 3 Mai Hoa Cung
Cấp 4 Nỏ Thánh
Cấp 5 Cung Thiên Mệnh, Nỏ Hỏa Long
Cấp 6 Cung Thiên Thần, Nỏ Thánh Nữ
Cấp 7 Mỹ Nhân Cung, Cung Thần Ưng
Cấp 8 Cung Thái Bình (380 Level)
Đấu Sĩ Cấp 1 2 3
Cấp 4 Lôi Phong đao
Cấp 5 Ảo Ảnh đao
Cấp 6 Hỏa Tinh Kiếm
Cấp 7 Đao Sinh Mệnh
Cấp 8 Đao Hồng Long (380 Level)
Chúa Tể Cấp 1 2 Quyền trượng Chiến
Cấp 3 Quyền Trượng Thép
Cấp 4 Quyền trượng Bóng Tối
Cấp 5 Quyền trượng Tối Cao, Quyền trượng Kim Cương
Cấp 6 Quyền trượng Đại Vương,Quyền trượng Thiên Tử
Cấp 7 Quyền Trượng Băng Giá
Cấp 8 Quyền trượng Thái Dương (380 Level)
Thuật Sĩ Cấp 1 Gậy Phép Thuật
Cấp 2 Gậy Gió
Cấp 3 Gậy Triệu Hồi
Cấp 4 Gậy Ánh Bạc, Sách Hoả Kỳ Lân
Cấp 5 Khuyển Xích Quỷ, Sách Quỷ Kiếm
Cấp 6 Gậy Thiên Nữ, Sách Ma Công
Cấp 7 Gậy Hồng Ngọc
Cấp 8 Khuyển Bão điện (380 Level)
Quyền Binh Cấp 1 2 3 4
Cấp 5 Nắm đấm Địa Long
Cấp 6 Nắm đấm Bạch Hổ
Cấp 7 Nắm đấm Quyền Lực
Cấp 8 set Bạch Long (380 Level)

Ngoài ra còn Khiên sẽ cập nhật sau !