Danh sách Top 10 Open Cụm Chu Tước

Ngày đăng: 20/11/2023 | Chuyên mục: Sự Kiện,Thông Báo,Tin Tức


BQT xin thông báo danh sách Top 10 sự kiện “Đua TOP Reset Open” như sau :

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 ThanLong 20/0 Hight Elf Chu Tước 11:35:41
2 Botuong 20/0 Hight Elf Chu Tước 11:37:32
3 RongCon1 20/0 Hight Elf Chu Tước 11:38:02
4 RongCon2 20/0 Hight Elf Chu Tước 11:39:02
5 dkTuong 20/0 Blade Master Chu Tước 11:39:28
6 RongCon 20/0 Hight Elf Chu Tước 11:39:31
7 OngTuong 20/0 Hight Elf Chu Tước 11:41:08
8 ChuTien 20/0 Hight Elf Chu Tước 12:04:26
9 mapne 20/0 Hight Elf Chu Tước 12:10:14
10 Mapnek 20/0 Blade Master Chu Tước 12:11:18

Nếu thấy vấn đề gì vui long pm Fanpage : https://www.facebook.com/MUSaiGon/

Phần thưởng sẽ được trao vào tài khoản có nhân vật đoạt giải.

Xin chúc mừng các chiến binh có tên trong danh sách !