Cập nhật Mốc Nạp và Thời Gian Nhận Thưởng

Ngày đăng: 10/12/2023 | Chuyên mục: Thông Báo,Tin Mới,Tin Tức


MU Công Thành Chiến xin thông báo mốc nạp đợt I và thời gian kết thúc như sau :

  • Mốc Nạp mở rộng đến 15.000.000
  • Thời gian kết thúc tích lũy : 24h00 ngày 15/12/2023

Chi tiết các bạn xem tại đây => Mốc Nạp Nạp Mu CTC

Phần thưởng nạp tích lũy (15/11 – 15/12) : 

STT Mốc Nạp tích lũy Phần thưởng trong game
1 500.000đ 1 Trứng Vàng
5 Ngọc Hoàn Hảo
2 1.000.000đ 1 Set Alpha/Omega
5 Ngọc Hoàn Hảo
3 2.000.000đ 5 Ngọc Hoàng Gia
10 Ngọc Hoàn Hảo
4 3.000.000đ 1 Nhẫn Độc Tôn
10 Ngọc Hoàn Hảo
5 4.000.000đ 5 Box Ngọc Level
10 Ngọc Hoàn Hảo
6 5.000.000đ 1 Nhẫn Vô Danh
10 Ngọc Hoàn Hảo
7 6.000.000đ 5 Box Nguyên Liệu 2.5
10 Ngọc Hoàn Hảo
8 7.000.000đ 5 Đá Hoán Đổi
10 Ngọc Hoàn Hảo
9 8.000.000đ 1 Box Lá Cờ (+1 Opt từ 01/12)
10 Ngọc Hoàn Hảo
10 9.000.000đ 5 Box Ngọc Level
10 Ngọc Hoàn Hảo
11 10.000.000đ VIP + Danh Hiệu
10 Ngọc Hoàn Hảo
12 11.000.000đ 5 Box Ngọc Level
10 Ngọc Hoàn Hảo
13 12.000.000đ 1 Pent Chaos Vĩnh Viễn
10 Ngọc Hoàn Hảo
14 13.000.000đ 5 Box Ngọc Level
10 Ngọc Hoàn Hảo
15 14.000.000d 1 Slot Nâng Cấp Pet Chaos
10 Ngọc Hoàn Hảo
16 15.000.000d Nâng 1 Opt Lá Cờ/Wing 2.5 (Max 2 Opt)
10 Box Ngọc Level
Chưa mở Nhằm cân bằng Game

 

MU CTC kính báo !